Hotel Claremont – Elizabeth Taylor (de auteur, niet de actrice) GB

Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 kwam ik met mijn toenmalige echtgenoot, leraar Engels, elk jaar in Londen, waar we altijd een middenklasse hotel met logies namen aan de lange Cromwell Road. Elk jaar waren we weer geïntrigeerd door de dagelijkse aanwezigheid van een aantal Britse bejaarden, elk alleen aan een tafel, keurig gekleed en gekapt aan het ontbijt en in vol tenue aan het diner. Het bleken vaste gasten, ‘upperclass people’, oud-militairen, kolonialen, weduwes van hooggeplaatste of adellijke  mannen, dacht mijn ex, een soort Britten dat hij graag wilde ontmoeten.. Hij probeerde jaar in jaar uit met ze in contact te komen, maar toeschietelijker dan een knik of een gemompeld ‘good morning of good evening’  werden ze niet.

https://vrouwenbibliotheek.nl/2019/01/17/hotel-claremont-door-elizabeth-taylor/